tmp-stock

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Stichting Pruijck en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de het bestuur. De Raad van Toezicht heeft 3 leden. Zij worden voor een termijn van 4 jaar door de Stichting benoemd.

Leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van Stichting Pruijck en ontvangen geen salaris. Wel hebben zij recht op vergoeding van de onkosten. Daarvan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

 

                              
Marianne Smits                                        Annemarie Hanemaaijer               Nynke Wisman 

 

Aanbod pruiken Pruik doneren Donateur worden

 

 Home Raad van Toezicht
Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum